کمترین: 
973
بیشترین: 
1023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
997
زمان: 
4/14 21:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 14 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 14 تیر 1397 , 997 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 10:20","price":1023},{"date":"1397/04/14 11:20","price":1022},{"date":"1397/04/14 11:30","price":1018},{"date":"1397/04/14 11:50","price":1011},{"date":"1397/04/14 12:00","price":1002},{"date":"1397/04/14 12:10","price":1006},{"date":"1397/04/14 12:30","price":1002},{"date":"1397/04/14 12:40","price":996},{"date":"1397/04/14 12:50","price":991},{"date":"1397/04/14 13:00","price":989},{"date":"1397/04/14 13:20","price":991},{"date":"1397/04/14 13:30","price":989},{"date":"1397/04/14 13:40","price":991},{"date":"1397/04/14 14:00","price":987},{"date":"1397/04/14 14:10","price":998},{"date":"1397/04/14 14:20","price":1000},{"date":"1397/04/14 14:30","price":998},{"date":"1397/04/14 14:40","price":1001},{"date":"1397/04/14 15:00","price":1003},{"date":"1397/04/14 15:10","price":1005},{"date":"1397/04/14 15:20","price":1006},{"date":"1397/04/14 15:30","price":1008},{"date":"1397/04/14 15:40","price":1005},{"date":"1397/04/14 15:50","price":1004},{"date":"1397/04/14 16:00","price":993},{"date":"1397/04/14 16:10","price":995},{"date":"1397/04/14 16:20","price":988},{"date":"1397/04/14 16:40","price":993},{"date":"1397/04/14 16:50","price":994},{"date":"1397/04/14 17:20","price":992},{"date":"1397/04/14 17:30","price":991},{"date":"1397/04/14 17:40","price":990},{"date":"1397/04/14 18:20","price":988},{"date":"1397/04/14 18:30","price":985},{"date":"1397/04/14 18:50","price":982},{"date":"1397/04/14 19:00","price":980},{"date":"1397/04/14 19:20","price":975},{"date":"1397/04/14 19:40","price":973},{"date":"1397/04/14 19:50","price":974},{"date":"1397/04/14 20:00","price":997},{"date":"1397/04/14 20:10","price":1000},{"date":"1397/04/14 20:20","price":1001},{"date":"1397/04/14 20:30","price":1005},{"date":"1397/04/14 20:40","price":1007},{"date":"1397/04/14 20:50","price":1002},{"date":"1397/04/14 21:00","price":997}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399