کمترین: 
871
بیشترین: 
916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
893
زمان: 
4/14 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 14 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 تیر 1397 , 893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 10:20","price":913},{"date":"1397/04/14 10:30","price":914},{"date":"1397/04/14 10:50","price":915},{"date":"1397/04/14 11:10","price":916},{"date":"1397/04/14 11:20","price":915},{"date":"1397/04/14 11:30","price":913},{"date":"1397/04/14 11:50","price":899},{"date":"1397/04/14 12:00","price":898},{"date":"1397/04/14 12:10","price":902},{"date":"1397/04/14 12:20","price":899},{"date":"1397/04/14 12:40","price":894},{"date":"1397/04/14 12:50","price":887},{"date":"1397/04/14 13:00","price":885},{"date":"1397/04/14 13:30","price":886},{"date":"1397/04/14 13:40","price":889},{"date":"1397/04/14 14:00","price":885},{"date":"1397/04/14 14:10","price":895},{"date":"1397/04/14 14:40","price":898},{"date":"1397/04/14 15:00","price":899},{"date":"1397/04/14 15:10","price":901},{"date":"1397/04/14 15:20","price":903},{"date":"1397/04/14 15:30","price":905},{"date":"1397/04/14 15:40","price":901},{"date":"1397/04/14 15:50","price":900},{"date":"1397/04/14 16:00","price":893},{"date":"1397/04/14 16:20","price":888},{"date":"1397/04/14 16:40","price":891},{"date":"1397/04/14 17:00","price":892},{"date":"1397/04/14 17:20","price":891},{"date":"1397/04/14 17:30","price":890},{"date":"1397/04/14 17:50","price":889},{"date":"1397/04/14 18:00","price":890},{"date":"1397/04/14 18:20","price":886},{"date":"1397/04/14 18:30","price":885},{"date":"1397/04/14 18:40","price":882},{"date":"1397/04/14 18:50","price":880},{"date":"1397/04/14 19:00","price":879},{"date":"1397/04/14 19:10","price":875},{"date":"1397/04/14 19:30","price":871},{"date":"1397/04/14 19:40","price":872},{"date":"1397/04/14 19:50","price":892},{"date":"1397/04/14 20:00","price":893},{"date":"1397/04/14 20:10","price":896},{"date":"1397/04/14 20:20","price":897},{"date":"1397/04/14 20:30","price":900},{"date":"1397/04/14 20:40","price":897},{"date":"1397/04/14 21:00","price":892},{"date":"1397/04/14 21:20","price":893}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398