کمترین: 
12893.2
بیشترین: 
12893.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12893.2
زمان: 
4/14 09:20
قیمت بات تایلند امروز 14 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 تیر 1397 , 12893.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":12893.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398