کمترین: 
3137
بیشترین: 
3137
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3137
زمان: 
4/14 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 تیر 1397 , 3137 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":3137}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398