کمترین: 
3519.5
بیشترین: 
3519.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3519.5
زمان: 
4/14 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 تیر 1397 , 3519.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":3519.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399