کمترین: 
11396.5
بیشترین: 
11396.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11396.5
زمان: 
4/14 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 14 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 تیر 1397 , 11396.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":11396.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398