کمترین: 
360.7
بیشترین: 
360.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
360.7
زمان: 
4/14 09:20
قیمت دینار عراق امروز 14 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 تیر 1397 , 360.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":360.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398