کمترین: 
11144.6
بیشترین: 
11144.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11144.6
زمان: 
4/14 09:20
قیمت ریال عمان امروز 14 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 تیر 1397 , 11144.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":11144.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398