کمترین: 
1177.3
بیشترین: 
1177.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1177.3
زمان: 
4/14 09:20
قیمت ریال قطر امروز 14 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 تیر 1397 , 1177.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":1177.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398