کمترین: 
1142.7
بیشترین: 
1142.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1142.7
زمان: 
4/14 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 14 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 تیر 1397 , 1142.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":1142.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398