کمترین: 
14150.4
بیشترین: 
14150.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14150.4
زمان: 
4/14 09:20
قیمت دینار کویت امروز 14 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 تیر 1397 , 14150.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":14150.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398