کمترین: 
528
بیشترین: 
528
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
528
زمان: 
4/14 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 14 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 تیر 1397 , 528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":528}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398