کمترین: 
487.6
بیشترین: 
487.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.6
زمان: 
4/14 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 14 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 تیر 1397 , 487.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":487.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398