کمترین: 
58.3
بیشترین: 
58.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.3
زمان: 
4/14 09:20
قیمت افغانی امروز 14 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 58.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":58.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398