کمترین: 
4312.5
بیشترین: 
4312.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4312.5
زمان: 
4/14 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 تیر 1397 , 4312.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":4312.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398