کمترین: 
3883.6
بیشترین: 
3883.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3883.6
زمان: 
4/14 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 14 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 تیر 1397 , 3883.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":3883.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398