کمترین: 
915.4
بیشترین: 
915.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
915.4
زمان: 
4/14 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 14 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 تیر 1397 , 915.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":915.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398