کمترین: 
1166.8
بیشترین: 
1166.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1166.8
زمان: 
4/14 09:20
قیمت درهم امارات امروز 14 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 تیر 1397 , 1166.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":1166.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398