کمترین: 
5666.4
بیشترین: 
5666.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5666.4
زمان: 
4/14 09:20
قیمت پوند امروز 14 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 14 تیر 1397 , 5666.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":5666.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398