کمترین: 
4996.2
بیشترین: 
4996.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4996.2
زمان: 
4/14 09:20
قیمت یورو امروز 14 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 14 تیر 1397 , 4996.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":4996.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398