کمترین: 
4285
بیشترین: 
4285
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4285
زمان: 
4/14 09:20
قیمت دلار امروز 14 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 14 تیر 1397 , 4285 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 09:20","price":4285}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398