کمترین: 
468.1
بیشترین: 
477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
468.1
زمان: 
4/14 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 تیر 1397 , 468.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 01:00","price":472.42},{"date":"1397/04/14 01:30","price":477},{"date":"1397/04/14 04:00","price":474.99},{"date":"1397/04/14 04:30","price":469.49},{"date":"1397/04/14 07:00","price":475},{"date":"1397/04/14 10:00","price":471.43},{"date":"1397/04/14 13:00","price":473.69},{"date":"1397/04/14 16:00","price":475.85},{"date":"1397/04/14 19:00","price":472.95},{"date":"1397/04/14 22:00","price":468.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398