کمترین: 
1251.72
بیشترین: 
1257.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255.82
زمان: 
4/14 19:00
قیمت اونس طلا امروز 14 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 14 تیر 1397 , 1255.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 01:00","price":1256.98},{"date":"1397/04/14 04:00","price":1257.41},{"date":"1397/04/14 07:00","price":1255.61},{"date":"1397/04/14 10:00","price":1255.94},{"date":"1397/04/14 13:00","price":1254.40},{"date":"1397/04/14 13:30","price":1254.01},{"date":"1397/04/14 16:00","price":1251.72},{"date":"1397/04/14 16:30","price":1253.41},{"date":"1397/04/14 19:00","price":1255.82}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398