کمترین: 
6575.7
بیشترین: 
6688.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6589.9
زمان: 
4/14 22:00
قیمت بیت کوین امروز 14 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 تیر 1397 , 6589.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 01:00","price":6688.5},{"date":"1397/04/14 02:00","price":6682},{"date":"1397/04/14 04:00","price":6680.8},{"date":"1397/04/14 04:30","price":6575.7},{"date":"1397/04/14 07:00","price":6638.1},{"date":"1397/04/14 10:00","price":6621.6},{"date":"1397/04/14 13:00","price":6610},{"date":"1397/04/14 16:00","price":6644.8},{"date":"1397/04/14 16:30","price":6623.5},{"date":"1397/04/14 19:00","price":6586.8},{"date":"1397/04/14 22:00","price":6589.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398