کمترین: 
112490
بیشترین: 
112490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112490.0
زمان: 
4/13 21:40
قیمت شاخص بورس امروز 13 تیر 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 13 تیر 1397 , 112490.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 21:40","price":112490.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398