کمترین: 
74.62
بیشترین: 
74.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.62
زمان: 
4/13 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 13 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 13 تیر 1397 , 74.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 17:32","price":74.62}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398