کمترین: 
7995
بیشترین: 
7995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7995
زمان: 
4/13 16:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 13 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 13 تیر 1397 , 7995 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 16:10","price":7995}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398