کمترین: 
6.5
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.6
زمان: 
4/13 19:50
قیمت دینار عراق امروز 13 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 تیر 1397 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:50","price":6.6},{"date":"1397/04/13 13:20","price":6.5},{"date":"1397/04/13 13:40","price":6.6},{"date":"1397/04/13 14:00","price":6.5},{"date":"1397/04/13 14:30","price":6.6},{"date":"1397/04/13 17:10","price":6.5},{"date":"1397/04/13 19:50","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399