کمترین: 
742000
بیشترین: 
757000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
742000
زمان: 
4/13 15:18
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 13 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 تیر 1397 , 742000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:06","price":757000},{"date":"1397/04/13 13:06","price":752000},{"date":"1397/04/13 13:18","price":747000},{"date":"1397/04/13 15:18","price":742000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398