کمترین: 
2684000
بیشترین: 
2724000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2684000
زمان: 
4/13 17:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 13 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 13 تیر 1397 , 2684000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:06","price":2724000},{"date":"1397/04/13 12:18","price":2714000},{"date":"1397/04/13 12:36","price":2704000},{"date":"1397/04/13 17:30","price":2694000},{"date":"1397/04/13 17:36","price":2684000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399