کمترین: 
740000
بیشترین: 
755000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
740000
زمان: 
4/13 15:18
قیمت ربع سکه امروز 13 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 13 تیر 1397 , 740000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:06","price":755000},{"date":"1397/04/13 13:06","price":750000},{"date":"1397/04/13 13:18","price":745000},{"date":"1397/04/13 15:18","price":740000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398