کمترین: 
2680000
بیشترین: 
2720000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2680000
زمان: 
4/13 17:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 تیر 1397 , 2680000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:06","price":2720000},{"date":"1397/04/13 12:18","price":2710000},{"date":"1397/04/13 12:36","price":2700000},{"date":"1397/04/13 17:30","price":2690000},{"date":"1397/04/13 17:36","price":2680000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398