کمترین: 
1405000
بیشترین: 
1428000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1405000
زمان: 
4/13 18:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 تیر 1397 , 1405000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:00","price":1428000},{"date":"1397/04/13 13:06","price":1425500},{"date":"1397/04/13 13:18","price":1423000},{"date":"1397/04/13 13:36","price":1413000},{"date":"1397/04/13 15:18","price":1418000},{"date":"1397/04/13 16:36","price":1408000},{"date":"1397/04/13 17:48","price":1407000},{"date":"1397/04/13 18:00","price":1406000},{"date":"1397/04/13 18:06","price":1405500},{"date":"1397/04/13 18:18","price":1405000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399