کمترین: 
409000
بیشترین: 
415000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
410000
زمان: 
4/13 15:30
قیمت سکه گرمی امروز 13 تیر 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 13 تیر 1397 , 410000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:00","price":415000},{"date":"1397/04/13 15:18","price":409000},{"date":"1397/04/13 15:30","price":410000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398