کمترین: 
1402000
بیشترین: 
1425000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1402000
زمان: 
4/13 18:18
قیمت نیم سکه امروز 13 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 تیر 1397 , 1402000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 12:00","price":1425000},{"date":"1397/04/13 13:06","price":1422500},{"date":"1397/04/13 13:18","price":1420000},{"date":"1397/04/13 13:36","price":1410000},{"date":"1397/04/13 15:18","price":1415000},{"date":"1397/04/13 16:36","price":1405000},{"date":"1397/04/13 17:48","price":1404000},{"date":"1397/04/13 18:00","price":1403000},{"date":"1397/04/13 18:06","price":1402500},{"date":"1397/04/13 18:18","price":1402000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398