کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/13 17:30
قیمت درام ارمنستان امروز 13 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 13 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":15},{"date":"1397/04/13 10:30","price":16},{"date":"1397/04/13 10:40","price":15},{"date":"1397/04/13 10:50","price":16},{"date":"1397/04/13 11:00","price":15},{"date":"1397/04/13 11:30","price":16},{"date":"1397/04/13 11:50","price":15},{"date":"1397/04/13 12:00","price":16},{"date":"1397/04/13 12:30","price":15},{"date":"1397/04/13 17:30","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399