کمترین: 
124
بیشترین: 
129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126
زمان: 
4/13 19:30
قیمت روبل روسیه امروز 13 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 تیر 1397 , 126 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":128},{"date":"1397/04/13 11:30","price":129},{"date":"1397/04/13 11:50","price":128},{"date":"1397/04/13 12:40","price":127},{"date":"1397/04/13 13:20","price":126},{"date":"1397/04/13 13:50","price":125},{"date":"1397/04/13 14:00","price":126},{"date":"1397/04/13 14:40","price":127},{"date":"1397/04/13 14:50","price":126},{"date":"1397/04/13 15:10","price":127},{"date":"1397/04/13 15:50","price":126},{"date":"1397/04/13 17:30","price":125},{"date":"1397/04/13 18:00","price":124},{"date":"1397/04/13 18:10","price":125},{"date":"1397/04/13 18:20","price":124},{"date":"1397/04/13 18:40","price":125},{"date":"1397/04/13 19:30","price":126}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398