کمترین: 
64
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
4/13 20:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 تیر 1397 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":65},{"date":"1397/04/13 10:30","price":66},{"date":"1397/04/13 10:40","price":65},{"date":"1397/04/13 10:50","price":66},{"date":"1397/04/13 11:10","price":65},{"date":"1397/04/13 11:30","price":66},{"date":"1397/04/13 11:50","price":65},{"date":"1397/04/13 12:00","price":66},{"date":"1397/04/13 12:40","price":65},{"date":"1397/04/13 13:20","price":64},{"date":"1397/04/13 13:40","price":65},{"date":"1397/04/13 13:50","price":64},{"date":"1397/04/13 14:40","price":65},{"date":"1397/04/13 14:50","price":64},{"date":"1397/04/13 15:00","price":65},{"date":"1397/04/13 16:40","price":64},{"date":"1397/04/13 16:50","price":65},{"date":"1397/04/13 17:00","price":64},{"date":"1397/04/13 20:30","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398