کمترین: 
114
بیشترین: 
119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
116
زمان: 
4/13 19:40
قیمت روپیه هند امروز 13 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 13 تیر 1397 , 116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":118},{"date":"1397/04/13 11:30","price":119},{"date":"1397/04/13 11:50","price":118},{"date":"1397/04/13 12:00","price":119},{"date":"1397/04/13 12:10","price":118},{"date":"1397/04/13 12:50","price":117},{"date":"1397/04/13 13:20","price":116},{"date":"1397/04/13 14:40","price":117},{"date":"1397/04/13 14:50","price":116},{"date":"1397/04/13 15:20","price":117},{"date":"1397/04/13 15:50","price":116},{"date":"1397/04/13 16:10","price":117},{"date":"1397/04/13 16:30","price":116},{"date":"1397/04/13 17:40","price":115},{"date":"1397/04/13 18:10","price":114},{"date":"1397/04/13 18:40","price":115},{"date":"1397/04/13 19:40","price":116}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398