کمترین: 
108
بیشترین: 
112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110
زمان: 
4/13 20:50
قیمت افغانی امروز 13 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 13 تیر 1397 , 110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":111},{"date":"1397/04/13 11:30","price":112},{"date":"1397/04/13 11:50","price":111},{"date":"1397/04/13 12:50","price":110},{"date":"1397/04/13 13:20","price":109},{"date":"1397/04/13 14:40","price":110},{"date":"1397/04/13 14:50","price":109},{"date":"1397/04/13 15:00","price":110},{"date":"1397/04/13 16:40","price":109},{"date":"1397/04/13 16:50","price":110},{"date":"1397/04/13 17:00","price":109},{"date":"1397/04/13 17:50","price":108},{"date":"1397/04/13 18:50","price":109},{"date":"1397/04/13 19:00","price":108},{"date":"1397/04/13 19:10","price":109},{"date":"1397/04/13 20:30","price":110},{"date":"1397/04/13 20:40","price":109},{"date":"1397/04/13 20:50","price":110}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398