کمترین: 
2512.9
بیشترین: 
2512.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2512.9
زمان: 
4/13 09:00
قیمت منات آذربایجان امروز 13 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 تیر 1397 , 2512.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":2512.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398