کمترین: 
12907.6
بیشترین: 
12907.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12907.6
زمان: 
4/13 09:00
قیمت بات تایلند امروز 13 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 تیر 1397 , 12907.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":12907.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398