کمترین: 
1057
بیشترین: 
1057
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1057
زمان: 
4/13 09:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 تیر 1397 , 1057 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":1057}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398