کمترین: 
3136.5
بیشترین: 
3136.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3136.5
زمان: 
4/13 09:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 تیر 1397 , 3136.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":3136.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398