کمترین: 
8.4
بیشترین: 
8.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.4
زمان: 
4/13 09:00
قیمت لیر سوریه امروز 13 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 13 تیر 1397 , 8.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":8.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399