کمترین: 
11374.2
بیشترین: 
11374.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11374.2
زمان: 
4/13 09:00
قیمت دینار بحرین امروز 13 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 تیر 1397 , 11374.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":11374.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398