کمترین: 
359.4
بیشترین: 
359.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
359.4
زمان: 
4/13 09:00
قیمت دینار عراق امروز 13 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 تیر 1397 , 359.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":359.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398