کمترین: 
11122.9
بیشترین: 
11122.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11122.9
زمان: 
4/13 09:00
قیمت ریال عمان امروز 13 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 تیر 1397 , 11122.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":11122.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398