کمترین: 
1140.5
بیشترین: 
1140.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1140.5
زمان: 
4/13 09:00
قیمت ریال عربستان امروز 13 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 تیر 1397 , 1140.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":1140.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398