کمترین: 
14127.5
بیشترین: 
14127.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14127.5
زمان: 
4/13 09:00
قیمت دینار کویت امروز 13 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 تیر 1397 , 14127.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":14127.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398